وقتی‌ این محصولات در معرض دمای بالاتر از ١٢٠ درجه سانتی گراد قرار میگیرند چه اتفاقی‌ رخ می دهد؟