مقایسه ظروف یکبار مصرف گیاهی و ظروف پلی استایرن

مقایسه ظروف یکبار مصرف گیاهی و ظروف پلی استایرن

ظروف یکبارمصرف گیاهی و پلی استایرن هر دو برای غذاهای بیرون بر‌ استفاده می شوند