فوریه 4, 2022

اصطلاح کربن خنثی

اندازه گیری رد پای کربن شواهد قابل توجهی وجود دارد که تغییرات آب و هوایی به دلیل فعالیت‌های انسانی‌ رخ داده است و برای مقابله با […]
اکتبر 9, 2021

اصطلاح زیست محیطی کربن خنثی چیست؟

اخیرا اصطلاحات زیست محیطی‌ زیادی را شنیده ایم در حالی‌ که مفهوم دقیق و شفافی از آن‌ها را نمی دانیم. در اینجا اصطلاح زیست محیطی “کربن […]