کاسه_خورشتی_۵۵۰_سی_سی_با_درب_۱۲۵_Soup Bowl 550 With Lid