پلیمر‌های زیست تخریب پذیر

نقش پلیمر‌های زیست تخریب پذیر در صنایع غذایی

در صنایع غذایی‌ و بسته بندی مواد غذایی‌ پلیمر‌های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته کاربرد فراوانی‌ دارند. بسته بندی کردن مواد غذایی دارای چندین عملکرد مهم می باشد که از جمله آنها به محافظت از ماده غذایی ، حفظ ویژگی‌های حسی ، ظاهری و کیفیت ماده غذایی و کاهش ضایعات غذایی‌ می‌توان اشاره نمود. بسته بندی‌های قدیمی‌ ظروف مانند رزین کد ۴ (LDPE) دارای مشکلات آلودگی‌ محیط زیست و تجزیه پذیری در طبیعت می باشند. پلیمر‌های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته ای که در ظروف یکبار مصرف گیاهی کاربرد دارند ، جایگزین مناسبی برای بسته بندی مواد غذایی‌ و غلبه بر این معایب و حفظ مزایا بسته بندی‌های قدیمی‌ می باشند. محصولات سازگار با محیط زیست اکوکلیکی- اکو کلیکی- ظروف گیاهی- پلاستیک- لیوان گیاهی- به زیست- محصولات دوستدار محیط زیست- خرید ظروف گیاهی- تکپرس گیاهی- اقتصاد دورانی- اقتصاد چرخشی- ظروف یکبار مصرف- ظرف یکبار مصرف- ظرف پلاستیکی- ظرف یکبار مصرف پلاستیکی- سطل گیاهی- کاسه گیاهی- محصولات گیاهی- محصولات سازگار با محیط زیست- قاشق گیاهی- چنگال گیاهی