راهکارهای مقابله با آلودگی پلاستیکی

راهکارهای مقابله با آلودگی پلاستیکی

هنگام جدا سازی پسماند خشک و تحویل آنها به مرکز دفن به آنها اطلاع دهید که زباله‌های شما عاری از پلاستیک هستند.