آدرس کارخانه:

جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، نبش خیابان ٣٠، پلاک ١٧٨٥

تلفن های فروش:

٢٣٣٠٣٥٢ -٩١٠ (٩٨+)

۳۹۹۴۵۴۷ -٩١٢ (٩٨+)

۶۵۷۳۴۰۰۰ -٢١ (٩٨+)

۶۵۷۳۵۰۰۰ -٢١ (٩٨+)

٤ - ٣٦٤٢٥٠٠٢ -٢١ (٩٨+)

٣٦٤٢٥٠٠١ -٢١ (٩٨+)

ایمیل:

info@beh-zist.com

با ما در ارتباط باشید