آذر ۱۳, ۱۳۹۷
The term carbon friend

اصطلاح کربن دوست

شواهد قابل توجهی وجود دارد که تغییرات آب و هوایی به دلیل فعالیت‌های انسانی‌ رخ داده است و برای مقابله با آن، اکثریت کشورها برنامه هایی […]
آبان ۲۸, ۱۳۹۷
Do not say plastic bags

به کیسه‌های پلاستیکی نه بگوییم

در نیمه دوم سال ۹۷ هستیم و کماکان در تلاش برای حفاظت از محیط زیست و آموزش همگانی می باشیم. برای ادامه سال به نکاتی‌ اشاره […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
Recycling and environmental health

بازیافت و سلامت محیط زیست

آیا بازیافت کردن به محیط زیست کمک می‌کند یا در واقع اتلاف وقت است؟ «باید بازیافت کنیم» اصطلاحی تکراری که ما اخیرا از بسیاری از مقامات […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷
Eco-friendly waste management

زباله‌های خود را با محیط زیست سازگار کنید

فرایند بازیافت مهم است و نقش بسیار مهمی‌ را در توسعه پایدار ایفا می‌کند. لیکن از انرژی و منابع استفاده می‌کند. از این رو یک هزینه […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
The term environmental carbon neutral

اصطلاح زیست محیطی کربن خنثی چیست؟

اخیرا اصطلاحات زیست محیطی‌ زیادی را شنیده ایم در حالی‌ که مفهوم دقیق و شفافی از آن‌ها را نمی دانیم. در اینجا اصطلاح » کربن خنثی« […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۷
Environmental reality

واقعیت ها و پیچیدگی‌‌های سازگار شدن با محیط زیست

آیا کسب و کار شما سازگار با محیط زیست است؟ حرکت عمومی‌ به سمت یک جامعه پایدار فقط صرفا یک روند نیست. هرچه میزان آگاهی‌ مردم […]