آدرس کارخانه : جاده خاوران ، بعد از پلیس راه شریف آباد ، شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، نبش خیابان ٣٠ ، پلاک ١٧٨٥

تلفن های تماس :

٨٦٠٣١٢٩٥ - ٢١ (٩٨+)

٨٦٠٣١٢٩٩ - ٢١ (٩٨+)

٨٦٠٣١۰۰۴ - ٢١ (٩٨+)

٢٣٣٠٣٥٢ - ٩١٠ (٩٨+)

٨٦٠٣١٨١٢ - ٢١ (٩٨+)

٤ - ٣٦٤٢٥٠٠٢ - ٢١ (٩٨+)

٣٦٤٢٥٠٠١ - ٢١ (٩٨+)

ایمیل : info@beh-zist.com

با ما در تماس باشید